Skip to main content

Podrobné štatistiky fondu

Typ Názov Počet titulov Počet zväzkov Dátum poslednej zmeny
Spolu 1497 2342
SE Separáty 0 0
PR Periodiká retro 0 0
KN Knihy 1476 1524 05.06.2020
PE Periodiká 21 818 15.06.2020
AK Príväzky 0 0