Skip to main content

Podrobné štatistiky fondu

Typ Názov Počet titulov Počet zväzkov Dátum poslednej zmeny
Spolu 8923 9331
QQ 1 1 09.12.2019
SE Separáty 0 0
PR Periodiká retro 0 0
KN Knihy 3819 3957 01.12.2021
MP [MP] 2 2 18.05.2016
KO Komplety (pôvodné) 369 407 11.01.2012
PE Periodiká 71 1125 05.08.2021
AK Príväzky 0 0
KV 3763 3839 18.11.2021
AN Články 898 0 30.01.2019

Najhľadanejší