Skip to main content

Podrobné štatistiky fondu

Typ Názov Počet titulov Počet zväzkov Dátum poslednej zmeny
Spolu 6328 8439
EE E-knihy 0 0
ST Staré tlače 0 0
PR Periodiká retro 0 0
KN Knihy 3417 3448 17.06.2021
MP [MP] 0 0
AK Príväzky 0 0
KV 2440 2440 29.11.2019
DP Študentské práce 0 0
HU Hudobniny 0 0
AN Články 3 0 18.11.2009
BR Brožúry 1 1 19.02.2015
ZK Zvukové knihy 0 0
SE Separáty 445 445 30.01.2015
RE Recenzia 0 0
EZ Elektronické zdroje 0 0
SH Stolné hry 0 0
AV Audiovizuálne médiá 0 0
PE Periodiká 22 2105 14.06.2021
SK Skladby 0 0
PM Pracovné materiály 0 0

Najhľadanejší