Skip to main content

Podrobné štatistiky fondu

Typ Názov Počet titulov Počet zväzkov Dátum poslednej zmeny
Spolu 72207 96901
PR Periodiká retro 4 55 04.03.2020
KN Knihy 71904 85890 03.07.2020
PE Periodiká 299 10956 03.07.2020