Skip to main content

Podrobné štatistiky fondu

Typ Názov Počet titulov Počet zväzkov Dátum poslednej zmeny
Spolu 73343 99730
PR Periodiká retro 4 57 02.03.2022
KN Knihy 73003 87279 20.05.2022
PE Periodiká 336 12394 17.05.2022