Výsledok vyhľadávania | Muzeum Vysočiny Jihlava http://tritius2.kkvysociny.cz/library/muzeumjihlava/search/index-item/rss?id=53559&value=archeologov%C3%A9%20--%20%C4%8Cesko%20--%2019.-20.%20stolet%C3%AD&lang=SK&s=-96&sd=ASC&page=1 Vyhľadávanie podľa položky registra:: archeologové -- Česko -- 19.-20. století Centenary of Jaroslav Palliardi's Neolithic and Aeneolithic relative chronology (1914-2014) Kovárník, Jaromír, 1955-